Algorytm wyboru testu istotności różnic

Metodologia badań z psychologii i statystyki

 Algorytm wyboru testu istotności różnic – dane niezależne

Algorytm wyboru testu istotności różnic

źródło: Brzeziński, J. (2011). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Algorytm wyboru testu istotności różnic – dane zależne

Algorytm wyboru testu istotności różnic