Algorytm wyboru testu istotności różnic

ALGORYTM WYBORU TESTU ISTOTNOŚCI RÓŻNIC


Algorytm wyboru testu istotności różnic – dane zależne

algorytm dla danych zależnych

Algorytm wyboru testu istotności różnic – dane niezależne

algorytm dla danych niezależnych