Co oferujemy

Opracowanie statystyczne wyników badań

1. Opracowanie metodologii badań własnych

2. Analiza statystyczna dla prac dyplomowych i doktoratów

3. Trafność, rzetelność, normy dla testów psychologicznych

4. Badania online

5. Opracowanie nowych narzędzi badawczych

6. Opracowanie złożonych modeli badawczych

7. Przygotowanie bazy danych

8. Pomoc w napisaniu prac zaliczeniowych ze statystyki i metodologii

9. Korepetycje ze statystyki