Co oferujemy

Analiza statystyczna prac magisterskich

1. Opracowanie metodologii badań własnych

2. Analiza statystyczna dla prac dyplomowych i doktoratów

3. Trafność, rzetelność, normy dla testów psychologicznych

4. Badania online

5. Opracowanie nowych narzędzi badawczych

6. Opracowanie złożonych modeli badawczych

7. Przygotowanie bazy danych

8. Napisanie prac zaliczeniowych ze statystyki i metodologii

9. Korepetycje ze statystyki