Co oferujemy

Metodologia badań. Prace magisterskie

 1. Opracowanie metodologii badań własnych.
 2. Analiza statystyczna dla prac dyplomowych i doktoratów.
 3. Korepetycyjne z części statystycznej pracy dyplomowej. 
 4. Badania online.
 5. Opracowanie nowych narzędzi badawczych, w tym sędziowie kompetentni, trafność, rzetelność.
 6. Napisanie prac zaliczeniowych i semestralnych ze statystyki.
 7. Opracowanie projektu badawczego.
 8. Doradztwo w testach psychologicznych.
 9. Opracowanie modeli badawczych.
 10. Przygotowanie bazy danych.
 11. Korepetycje ze statystyki.