Korepetycje ze statystyki dla studentów psychologii

Korepetycje ze statystyki dla psychologów


Oferowane przeze mnie korepetycje ze statystyki mają na celu zrozumienie czym jest opracowanie statystyczne wyników badań w pracy badawczej. Analiza statyczna w psychologii to właściwie „pewien model”, którego zrozumienie pozwoli swobodne i samodzielne poruszanie się po szachownicy statystycznej. Korepetycje o których mowa, mają pomóc w zrozumieniu, dlaczego np. taki a nie inny model badawczy został wykorzystany w badaniu własnym, dlaczego wykorzystujemy statystykę nieparametryczną i czym jest istotna różnica pomiędzy badanymi zmiennymi itd.

Moim celem/zadaniem jest pomoc w zrozumieniu „gąszczu” wykorzystanych statystyk w opracowaniu statystycznym w pracy magisterskiej, aby z uśmiechem na twarzy przystąpić do obrony pracy magisterskiej z psychologii.