Metodologia badań

Metodologia badań w psychologii


Z mojego doświadczenia zawodowego, więcej osób zgłasza się z pomocą w celu zrozumienia metodologii badań w porównaniu do analizy statystycznej wyników badań. Taki stan rzeczy może wynikać z tego, że metodologię trzeba zrozumieć, a do analizy statystycznej w pracy magisterskiej – wystarczy program statystyczny.

Nie rzadko studenci mają problemy przy definiowaniu celu i przedmiotu badań. Problemy pojawiają się również przy formułowaniu pytań i hipotez badawczych. Należy pamiętać, że postawione hipotezy badawcze muszą mieć swoje uzasadnienie w literaturze przedmiotu. Jeśli jednak piszemy pracę magisterską, gdzie obszar naszych badań jest „dziewiczy” wtedy stawiamy wyłącznie pytania badawcze, które mają charakter eksploracyjny.

Oferujemy pomoc w opracowaniu metodologii badań, która oprócz celu i przedmiotu badań, zawiera pytania i hipotezy badawcze, operacjonalizację badanych zmiennych, charakterystykę wykorzystanych narzędzi badawczych i procedurę przeprowadzonych badań.

Kompletnie przygotowana metodologia badań staje się przyczółkiem do kolejnego rozdziału w pracy magisterskiej z psychologii jakim są wyniki badań własnych, gdzie mamy już do czynienia z opracowaniem statystycznym wyników badań.