Opracowanie statystyczne

ANALIZA STATYSTYCZNA


Znajomość analizy statystycznej w pracach magisterskich z psychologii to wierzchołek góry lodowej kompetencji jakie powinien posiadać statystyk. Bez szerokiej wiedzy z metodologii i psychometrii, analiza statystyczna staje się wątpliwej jakości.

Do pełnego zrozumienia i poprawnie wykonanej analizy statystycznej potrzebujemy wiedzy z:

  1. Zmienne i ich operacjonalizacja
  2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze
  3. Próba
  4. Miary sił związku
  5. Testy istotności różnic
  6. Modele weryfikowania hipotez
  7. Trafność i rzetelność narzędzi badawczych
  8. Pomiar psychologiczny