OPRACOWANIE STATYSTYCZNE WYNIKÓW BADAŃ

Wartość przyszłości polega na tym co dziś potrafimy wytrzymać i ukształtować (Conrad)

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ

Analiza statystyczna prac magisterskich z psychologii, socjologii i pedagogiki realizowana przez nas zespół to gwarancja wysokiej jakości usługi. To co nasz wyróżnia spośród tłumu ofert to szeroki wachlarz usług z metodologii, analizy statystycznej i psychometrii.  Opracowanie statystyczne wyników badań przez nas zespół to gwarancja wysokiej jakości usługi. Doradzamy w przygotowaniu konspektu pracy, wyboru modelu badawczego, procedury badań, narzędzi badawczych (kwestionariuszy/testów psychologicznych). Analizy statystyczne / opracowania statystyczne wyników badań wykonujemy rzetelnie i terminowo. Naszym atutem są wysokie kompetencje, doświadczenie psychologiczne i statystyczne przez co stajemy się atrakcyjni na rynku usług edukacyjnych na poziomie akademickim w opracowaniu statystycznym wyników badań.


OBNIŻAMY CENĘ ZA OPRACOWANIE STATYSTYCZNE WYNIKÓW BADAŃ Z PSYCHOLOGII O 10% DO KOŃCA GRUDNIA 2021


METODOLOGIA, NARZĘDZIA BADAWCZE, OPRACOWANIE STATYSTYCZNE WYNIKÓW BADAŃ – 3 W 1