Algorytm

Algorytm wyboru testu istotności dla danych niezależnych