Opracowanie statystyczne wyników badań

Opracowanie statystyczne wyników badań z psychologii.

Analiza statystyczna do pracy magisterskiej


Opracowanie statystyczne wyników badań realizujemy w oparciu o dostarczoną bazę danych lub jeśli jest taka potrzeba przygotowujemy własną bazę danych, która to zawiera wyniki źródłowe przeprowadzonych badań przy wykorzystaniu kwestionariusza online.

Opracowanie statystyczne wyników realizujemy przeważnie w ciągu 3-5 dni roboczych od momentu dostarczenia niezbędnych materiałów. Analiza wyników badań statystycznych prezentuje się zasadniczo w dwóch podpunktach, tj. statystyka opisowa badanych zmiennych i statystyczna weryfikacja hipotez badawczych.

Warto nadmienić, że analiza statystyczna do pracy magisterskiej jest coraz częściej opracowywana przez osoby trzecie (firmy). Jest na to przyzwolenie kadry nauczycielskiej, która to zdaje sobie sprawę, że program uczelniany dotyczący metodologii i statystyki jest okrojony i finalnie mało efektywny.  

Podsumowując, opracowanie statystyczne wyników badań realizujemy do 5 dni roboczych. W nagłych przypadkach analiza statystyczna do pracy magisterskiej może być wykonana nawet tego samego dnia.