Lokalizacja,05-092, Łomianki, Polska
+48 603-607-677
biuro@zeus.info.pl

Opracowanie statystyczne wyników badania

Opracowanie statystyczne wyników badań

Opracowanie statystyczne wyników z psychologii

 

Oferujemy pomoc w analizie statystycznej z psychologii. Brak ugruntowanej wiedzy ze statystyki wśród studentów psychologii  sprawia, że opracowanie części empirycznej w pracy magisterskiej z psychologii jest trudnym zadaniem.

Wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu analizy statystycznej prac magisterskich, determinuje nas zespół do wyjścia z szeroką ofertą pomocy w analizie statystycznej w obszarze psychologii czy socjologii.

Umiejętność wykorzystania narzędzi statystycznych stanowi w ocenie autora predyktor sukcesu. Statystyka to dziedzina która posiłkuje się wyłącznie matematyką. Opanowanie matematyki w stopniu zaawansowanym pozwoli przyswoić statystykę, do tego stopnia że stanie się przyjemnym doświadczeniem. Pozwoli zrozumieć prawa przyrody, z którymi na co dzień mamy do czynienia, jednakże ze względu na powszechność nie zwracamy na nie uwagi, traktując je jako coś oczywistego. Głębsze drążenie tematu staje się niemożliwe że względu na ograniczenia czasowe i braku narzędzi do pracy. Naszym zadaniem jest pomoc w zrozumieniu wszelkich zjawisk społeczno – kulturalnych.

Statystyka jest potrzebna psychologom? Sądzę, że jest wręcz niezbędna. Podstawowy, utylitarny sens stosowania statystyki to uogólnianie zjawisk zaobserwowanych w pewnej, względnie niedużej próbie, na całą populację generalną, z której ta próba została wylosowana. Statystyka zatem umożliwia badaczowi sformułowanie pewnych ogólniejszych praw. Znajomość statystyki niezbędna jest nie tylko badaczom realizującym badania psychologiczne, ale wszystkim psychologom, aby rozumieć czytane prace naukowe ze swojej dziedziny. Nie potrafiąc zinterpretować zastosowanych przez nas pracy metod statystycznych, czytelnik skazuje się na bezkrytyczne przyjęcie zaproponowanych wniosków, które stają się dla niego prawdą objawioną. A z kolei, bez czytania aktualnego piśmiennictwa, każdy specjalista, nie tylko psycholog, po kilku latach stanie się wtórnym analfabetą w swojej dziedzinie.

Rolę, nie tylko naukowych, możemy rozważać (określać) z różnych punktów widzenia. Dzięki stosowaniu metod statystycznych do opracowywania wyników badań jesteśmy w stanie uogólniać rezultaty zaobserwowane w niewielkiej próbie na populację, z której próba ta została wybrana. Stosowanie metod statystycznych umożliwia nam zatem przeprowadzanie badań na stosunkowo niewielkich grupach.

Dokładamy wszelkich starań aby współpraca z klientem układał się pomyślnie, i co najważniejsze aby do nas wrócił bądź przekazał  pozytywne informacje następnej osobie. Pomoc statystyczna z psychologii jest odpowiedzialnym przedsięwzięciem, w związku z tym na bieżąco monitorujemy postępy naszych pracowników aby upłynnić przekaz informacji i uwag pomiędzy klientem a pracownikiem.

Opracowujemy analizę wyników badań własnych  do prac magisterskich i prac zaliczeniowych. Oferuję korekty opracowanych już analiz statystycznych i  konsultacje online. Ustawicznie podnoszę jakość swoich usług, aby być nie tyle konkurencyjnym co rzetelnym w swoim fachu.